Ons motto

We willen kinderen de kans geven zich in hun eigen tempo te ontwikkelen en in een veilige, geborgen omgeving. Daarom laten we de kinderen in hun waarde en blijven we zoveel mogelijk op de achtergrond. We zorgen voor een huiselijke sfeer en een voorspelbare dagindeling; we sturen alleen bij als dat echt nodig is. Baby’s krijgen zoveel mogelijk een vaste verzorger; dat is beter voor het hechtingsproces.

De sociale ontwikkeling

Wij leren kinderen lief met elkaar om te gaan en rekening met elkaar te houden. Wij helpen ze spelenderwijs om hun grenzen te bepalen, om bijvoorbeeld nee te durven zeggen wanneer ze iets niet willen. Kinderen mogen elkaar geen pijn doen; daar letten wij goed op. Positief gedrag bevorderen we met complimenten. Het is fijn als alle kinderen zich bij ons veilig kunnen voelen. Daarom beschermen we kinderen die nog niet voor zichzelf op kunnen komen, tonen we geduld en inlevingsvermogen en stellen we grenzen.

De taalontwikkeling

We zingen iedere ochtend met de kinderen na het fruit eten en praten dan met hen over hun belevenissen. We bespreken wat er gebeurt, wat we aan het doen zijn en wat de kinderen zelf hebben meegemaakt.

We lezen veel voor. En met de jongste kinderen kijken we plaatjesboeken en vertellen daar iets bij: Wat stelt het plaatje voor? Welk geluid hoort erbij?

De taalontwikkeling van baby’s stimuleren we door gezichtsuitdrukkingen te laten zien die passen bij verschillende gebeurtenissen.

De cognitieve ontwikkeling

De manier waarop kinderen leren – hun cognitieve ontwikkeling – is door dingen uit te proberen, door te experimenteren. Ze onderzoeken de wereld met hun zintuigen, met hun handen, ogen, oren, neus en mond. We stimuleren deze ontdekkingstocht door ze met allerlei materialen te laten spelen, zoals duplo, noppers, klei, vormenmateriaal en verf. Ook brengen we de kinderen volop in aanraking met puzzels, boeken en muziek.

Zelfstandigheidsontwikkeling

We stimuleren kinderen zoveel mogelijk dingen zelf te doen, zoals aan- en uitkleden of naar de w.c. gaan. De peuters geven we kinderbestek waarmee ze zelf hun brood kunnen smeren. De kinderen gaan eerst onder begeleiding naar de wc. Wanneer ze aangeven het alleen te kunnen, doen ze dat zelfstandig. We leren de kinderen hun handen te wassen na toiletgebruik. Voor sommige peuters werkt zindelijkheidstraining met een sticker als beloning goed; voor andere peuters is het al voldoende als er iets in het potje zit. We stemmen met de ouders af wanneer de zindelijkheidstraining kan beginnen; soms laat een kind zelf duidelijk merken eraan toe te zijn.

Wij proberen, kortom, de kinderen enkele basisvaardigheden aan te leren. We stimuleren ze om zelf dingen te doen. Voor een kind is dat belangrijk: want een kind dat zelf brood kan smeren, uit een groot glas kan drinken of op een gewone stoel kan zitten, krijgt daardoor zelfvertrouwen.

De creatieve ontwikkeling

Kinderen kunnen zich bij ons op allerlei manieren creatief uiten. We bieden hun de mogelijkheid te schilderen, te plakken, te tekenen, te kleien, te verkleden of te dansen, om een paar voorbeelden te noemen. Voor de kinderen is het niet alleen leuk om deze dingen te doen, ze zijn ook goed voor de emotionele expressie (bijvoorbeeld het zingen van een vrolijk of verdrietig liedje), de taalontwikkeling (de gesprekjes die ze hebben tijdens het spelen), de concentratie, de fantasie, de motoriek, de cognitieve ontwikkeling en de sociale vaardigheden. Creatieve activiteiten helpen kinderen manieren te vinden om problemen op te lossen en dragen zo bij aan de ontwikkeling van hun zelfstandigheid.